„Dłużnikiem można zostać BEZ ZACIĄGANIA kredytu”

„Dłużnikiem można zostać BEZ ZACIĄGANIA kredytu”